Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Δημοτικό συμβούλιο θήβας με 7 θεματα τήν τετάρτη 13 δεκεμβρη

:  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»  

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις  13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ
Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ  13-12-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  : 29951/7-12-2017   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Άρθρο 65 & 67   Ν. 3852/10)  1. Έγκριση μελέτης της πράξης με τίτλο: "Αναβάθμιση της διαμόρφωσης  πλατειάς στη συνοικία Πυρί της Δ.Ε. Θήβας και δημιουργία νέας παιδικής χαράς".

  1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: "Αναβάθμιση της διαμόρφωσης  πλατειάς στη συνοικία Πυρί της Δ.Ε. Θήβας και δημιουργία νέας παιδικής χαράς" στο πλαίσιο της Δράσης 2.2 του Μέτρου 2 "Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού" του Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

  1. Έγκριση μελέτης της πράξης με τίτλο: "Κατασκευή παιδικών χαρών στην Τ.Κ. Ελεώνα και στη Δ.Κ. Βαγίων Δήμου Θηβαίων".
                                                                                  
  1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: "Κατασκευή παιδικών χαρών στην Τ.Κ. Ελεώνα και στη Δ.Κ. Βαγίων Δήμου Θηβαίων" στο πλαίσιο της Δράσης 2.2 του Μέτρου 2 "Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού" του Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας διεξαγωγής σεμιναρίου δυο ατόμων με θέμα : «Διαδικασίες Συντέλεσης Απαλλοτριώσεων», από την εταιρεία «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ-ΝΠΔΔ-ΕΕ».

  1. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας  μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο Θηβών ΦΕΚ που αφορούν το Δήμο Θηβαίων.

  1. Έγκριση πρακτικής άσκησης του Δελή Δημητρίου του Αθανασίου, σπουδαστή του Ι.Ε.Κ. Θήβας, στο Δήμο Θηβαίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου